Main Menu
Home Familierecht Mediation Procedure rechtbank Tarieven Contact / Route LinksAlgemene Voorwaarden Kantoor Klachtenregeling
Home | Procedure rechtbank

Procedure bij de rechtbank

Indien bemiddeling voor U geen optie is, kunt U zich laten bijstaan door een eigen advocaat die uw belangen behartigt. De advocaat zal U om de nodige informatie vragen, U de nodige informatie verstrekken en samen met U een plan van aanpak bepalen. Hierbij wordt bekeken of via een procedure of op een ander manier Uw wensen verwezenlijkt kunnen worden. Onze ervaring leert dat via onderhandeling of overleg veelal een procedure voorkomen of tussentijds beŽindigd kan worden.
 
Echtscheidingsprocedure
Een echtscheidingsprocedure begint met het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank met vermelding van de daarbij behorende nevenvoorzieningen. Indien nodig worden voorlopige voorzieningen gevraagd.

Nevenvoorzieningen
Nevenvoorzieningen zijn onderwerpen die bij een echtscheiding geregeld moeten worden zoals hoofdverblijf en omgangsregeling kinderen, kinder- en partneralimentatie, verdeling gemeenschap van goederen, afwikkeling huwelijksvoorwaarden, pensioenen e.d.

Voorlopige voorzieningen
Als er sprake is van een echtscheiding en een situatie waarin men niet in staat is om in overleg met elkaar of via advocaten voorlopige afspraken te maken, kan het nodig zijn om een voorlopige voorziening aan de rechtbank te vragen. Dit is een soort "spoedvoorziening" waarin, vooruitlopend op de echtscheiding, alvast een aantal spoedeisende zaken voorlopige geregeld worden zoals: de toevertrouwing van de kinderen, bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen en de partner, uitsluitend gebruik van de woning, regeling over betaling woonlasten van de gezamenlijke woning etc.
2013 Egency. All rights reserved | Disclaimer